Portelligent lanserar BI-tjänst till branschen för konsumentelektronik
Amerikanska Portelligent, Inc. har lanserat en ny tjänst för produkt- och teknologi intelligence för målgruppen ”personal and consumer electronics sector”.
Det är en utvärderingstjänst som skall möjliggöra för människor i konsumentelektronikbranschen att få information för att snabbt kunna fatta rätt beslut om deras konkurrenssituation, teknologiska val och möjligheter på marknaden. Några av Portelligents kunder är 3M, Eastman-Kodak och Motorola. För mer information följ källänken nedan.

Källa: Portelligent