Portalföretaget Linq expanderar vidare i Europa
Linq fortsätter nu sin planerade expansion i Europa med att öppna ett nytt kontor i Nederländerna. “Företagsportalmarknaden i Nederländerna är ännu relativt otrampad mark och konkurrensen har inte riktigt fått fäste där ännu”, säger Michael Mandahl, VD på Linq. “Detta tillsammans med att det finns åtminstone 500 potentiella målgruppskunder inom Beneluxregionen gör att vi räknar med att få en framträdande roll på denna marknad”, fortsätter han. Med det nya kontoret utökas Linqs verksamhet till att förutom Sverige omfatta tre länder: Nederländerna, Danmark och Tyskland. Etablering i London står även på tur. Planen är att i slutet av året vara 25-30 anställda i Nederländerna och att kontoret året därpå ska ha minst 100 anställda. Nästa steg är att öppna säljkontor för LinqPortal i Bryssel. Linq grundades 1996 och har idag drygt 220 medarbetare. Linq har utvecklat LinqPortal, en produktserie av företagsportaler. Med LinqPortal kan all information och alla arbetsverktyg samlas på ett enda ställe istället för utspridda på intranätet, i databaser och i flera olika system. Företagsportalerna kan individanpassas efter varje medarbetares specifika behov. Från den personliga portalen får varje medarbetare tillgång till just den information som han eller hon behöver för att kunna utföra sina dagliga arbetsuppgifter. När varje medarbetare alltid har tillgång till relevant information, kan företaget agera snabbare och bli mer konkurrenskraftigt.
Sources : LINQ