Populär söktjänst har upphört
Efter ett tag av lite motstridiga uppgifter verkar det, åtminstone för tillfället, vara helt klart att ”Northern Light” har gjort sitt som specialiserad sökmotor. Företaget har också nu nyligen gjort en konkursansökan.
Sajten Northern Light finns i skrivande stund fortfarande kvar men man har numera slutat att uppdatera innehållet samt dessutom har de flesta sökfunktioner upphört att fungera. Att vi nu kan stryka den tidigare så förträffliga sökmotorn från listan över värdefulla verktyg är det nog många informationsspecialister som ”sörjer” eftersom den under lång tid har varit en klart populär resurs med framförallt direktkoppling till många databaser och det som brukar kallas ”the hidden web”.