Plumtree publicerar nytt ”white paper” om införande av företagsportaler
Även om så kallade ”white papers” som publiceras av olika företag alltid bör betraktas som en form av partsinlaga innehåller de många gånger värdefull information.
Detta källkritiska förhållningssätt gäller även vid läsning av företagsportalleverantören Plumtree Softwares nysläppta white paper om implementering av företagsportaler. De många företag som står i begrepp att investera i en egen företagsportal kan dock få många intressanta tips genom att ladda ner (se källänk nedan) och läsa denna rapport titulerad “An Overview of Corporate Portal Technology and Deployment”. Rapporten innehåller en studie av 68 organisationer som har infört en företagsportal, med information om tex varför de skaffat en företagsportal, vad som är viktigast att tänka på, teknikintegration mm. Plumtrees white paper innehåller dessutom information från tio analysföretag, med en sammanställning över 21 olika analytikerrapporter om ämnesområdet.

Källa: Plumtree Software