Planera in tredagars omvärldsanalyskonferens
Nu aviserar Competia programmet för deras stora Europakonferens inom omvärldsanalysområdet nästa år. Konferensen kommer att hållas mellan den 9-11 mars 2005 i Barcelona, Spanien. Det blir nästa år den tredje konferensen som hålls i Europa av Competia och den kommer att behandla de tre business/competitive intelligence processerna insamling, analys och spridning av information. Inte bara det traditionella synsättet utan en omdefiniering av dessa processer nämner Competia som deltema och utmaning för dagens professionella omvärldsanalytiker.
För hela programmet med talare se länken nedan.

Källa: Europakonferens 9-11 mars 2005 (Competia)