Personliga sökningar ger mer relevanta resultat
Sökmotorn Google lanserar nu funktionen ”Personalized Search” som syftar till att förbättra kvaliteten och relevansen för just dina sökningar. Det fungerar så att med tiden så lär sig Googles sökmotor vad som är viktigast för dig och placerar de sökresultat som bedöms som mest relevanta högre upp i resultatlistan. Detta görs baserat på dina tidigare gjorda sökningar med Google. ”Personalized Search” är egentligen en vidareutveckling av den funktion för sökhistorik ”My Search History” som Google presenterade i april i år. För att man ska märka någon skillnad i sökresultaten måste alltså en hel del tidigare historiska sökningar vara gjorda så att Googles ”Personalized Search” har ett bakgrundsmaterial att utgå ifrån. Resultaten blir därmed bättre och bättre med tiden.
För att kunna dra fördel av de personliga sökresultaten måste du alltså först ha ett användarkonto som du loggat in på som sparar dina sökningar. Om man inte redan har ett sådant är det gratis att registrera ett nytt. Se länk nedan.

Källa: Google “Personalized Search”