Personalrelaterade frågor kritisk faktor i moderna Market Research-funktioner
Research- och konsultföretaget Best Practices betonar i sin aktuella researchrapport “Developing the High-Performance Market Research Function” att det finns ett kunskapsgap när det gäller Market Research-funktioners utbildnings- och utvecklingsnivå i förhållande till hur verksamheten bedrivs.

Resultaten baseras på en benchmarking-undersökning av 85 market research-funktioner som spänner över totalt 20 branscher. Företagen som undersöktes var idel branschledare som t.ex. DuPont, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Novartis, Aventis, IBM, Texas Instruments och Hewlett-Packard. Det visade sig att 70% av företagen utnyttjar decentraliserade market research strukturer, men ändå utbildade man inte personalen i de avgörande färdigheterna som krävs för att få tvärfunktionella decentraliserade strukturer att fungera. Rapporten visar på en mängd slutsatser och metoder för “best practice” om projektledning, processkunskaper, utbildningsbehov mm. För mer information om framgångsfaktorer för market research-specialister kontakta företaget Best Practices.

Källa: Best Practices, LLC.