Påverka politiska beslut som berör din organisation genom lobbying
Nu kan intresserade gå en kurs och lära sig det viktigaste om lobbying i praktiken. Stockholms Handelskammare anordnar i höst “Public Affairs Academy 2008” där deltagarna kan möta några av Sveriges mest erfarna inom politik och samhällskontakter. Politiska beslut kan vara avgörande för företagets framtid. Nya lagar och regler kan kasta omkull planer eller öppna helt nya möjligheter.
Public Affair Academy 2008 vänder sig till dig som har, eller kan komma att få, en roll som inbegriper kontakter med myndigheter och politiker, omvärldsanalys eller Public Affairs. För mer information och anmälan kontakta Stockholms Handelskammare.

Källa: Public Affairs Academy 2008