Outsell förvärvar EPS
Notis: Research- och analysföretaget Outsell som har fokus på informationsbranschen meddelar nu att man förvärvar Londonbaserade Electronic Publishing Services Ltd. (EPS). Sammangåendet ska bl.a. ytterligare stärka företagens täckning av viktiga segment inom informationsbranschen.

Källa: Outsell