Organisationens perifera syn avgör förmågan att upptäcka förändringssignaler
Ett lästips i sommar kan vara en ny bok med namnet “Peripheral Vision: Detecting the Weak Signals That Will Make or Break Your Company” vars titel om det perifera seendet är ett intressant tillägg bland böcker som skriver på temat att upptäcka svaga signaler i omgivningen.
Hot och möjligheter som svaga signaler i periferin och organisationers förmåga att uppfatta, tolka och agera på dessa signaler är det som författarna kallar för förmåga till perifert seende. Boken erbjuder en metodik och praktiska tips för att bygga organisationer som kan uppfatta förändringar i deras affärsomgivning. Boken ”Peripheral Vision” är författad av George S. Day samt Paul J. H. Schoemaker och ges nu ut i första upplagan av Harvard Business School Press.

Källa: Peripheral Vision