Opinionsportalen – omvärldsbevakning för avtalsrörelsen 2007
Nobicon har nu lanserat webbplatsen Opinionsportalen.se. Det är en ny portal med realtidsbevakning av pressinformation, bevakning av tusentalet webbaserade källor samt en särskild bloggbevakning. Opinionsportalen är utformad för att sammanställa nyheter och lyfta fram samhällsfrågor aktuella under en begränsad period. Från nu och under hela år 2007 kommer portalen att ge information om avtalsrörelsen 2007. Målgrupp för Opinionsportalen är i första hand avtalsrörelsens aktörer och intressenter. De får på ett enkelt sätt tillgång till information sorterad efter avtalsrörelsens sektorer och frågor.

”Vi har från våra kunder fått flera förfrågningar med intresse att skapa en generell portal för att bevaka vad man i omvärlden skriver om avtalsrörelsen. Portalen är utformad i samarbete med våra kunder och vi har också kunnat ta till vara erfarenheterna från det tidigare portalprojektet Valportalen.se, säger Jens Nilsson, Key Account Manager på Nobicon.”

Nobicons specialitet är att integrera omvärldsbevakning i kunders intranät, affärssystem och webbplatser. Även Opinionsportalen har de funktioner för att enkelt integreras i kundernas befintliga webbtjänster. Integrationen gör att Opinionsportalen blir en resurs för omvärldsbevakning tillgänglig för många användare.

Källa: Nobicon