Online Communities på nätet som plattform för researcharbete
Det finns flera tecken på den ökade betydelsen av olika ”Online Communities” på nätet som plattform för researcharbete och informationsinsamling.
Nu meddelar även market research-företaget Harris Interactive att man tillsammans med Communispace Corporation, som specialiserat sig just på att skapa “Online Communities,” kommer att erbjuda sina kunder nya möjligheter att bedriva kvalitativ research.
Med deras gemensamma lösning för att skapa Online Communities skapar man möjlighet att mycket snabbt samla in kvalitativ information. Användningsområdena och syften är många som t.ex. följande:

 • Utföra kontinuerliga marknadsundersökningar
 • Testa produkter, tjänster och annonskoncept
 • Snabbt fånga upp trender på marknaden
 • Fånga upp kunskap om konkurrenter
 • Utvärdera varumärkens styrka
 • Utvärdera anställdas trivsel och syn på företaget
 • Möjlighet till direktkommunikation med kunderna

  Möjligheterna för insamling av värdefull intern/extern information för omvärldsanalys / business intelligence är omfattande. Online Communities kan skapas och riktas mot kunderna eller internt inom organisationen. För mer information om Online Communities från Communispace klicka här.

  Källa: Harris Interactive