Omvärldsnätverk bildat av informationsspecialister
Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) har bildat ett nätverk för omvärldsbevakning/analys som man kallar ”SFIS Omvärldsnätverk”. Den första träffen har temat analysmetoder och kommer att äga rum i Göteborg den 22 september 2010. Värd för nätverksträffen är nyhetsagenten Aitellu. Ett 60-tal personer har hittills anmält sitt intresse för att vara med i nätverket. Observera att medlemskap i SFIS är en förutsättning för att ingå i deras omvärldsnätverk. Mer information finns på www.sfis.nu.

Källa: SFIS