Omvärldskunskap och konkurrenskraft inom vård- och omsorgsnäringen
Nutek och Almega har tagit initiativ till projektet “Vård och omsorg – en framtidsbransch” för att stärka vård- och omsorgssektorns konkurrenskraft. Syftet med projektet är att i samverkan med företag samt centrala aktörer utarbeta ett förslag på hur vård- och omsorgssektorns konkurrenskraft, som en del i den svenska tjänstesektorn, kan stärkas. Fokus för projektet är att underlätta för den som vill starta f??retag eller utveckla sitt företag inom vård och omsorg, både på hemmamarknaden och exportmarknaden. Genom att tillföra kunskap om omvärldsförhållanden samt kunskap om affärsutvecklingsmöjligheter, påverka regelverk och minska utvecklingshinder underlättas för enskilda individer att starta företag samt små och medelstora företags förutsättningar att växa.

Källa: Vårdföretagarna