Omvärldsbevakningsseminarie i Göteborg
Frukostseminarie i Göteborg: Torsdagen den 28 september kan intresserade bl.a. lyssna till praktikfallet, “Upptäck affärspotentialen i effektiv informationshantering”, av Petter Halling på Volvo Personvagnar. Frukostseminariet arrangeras av Comintell och ska handla om “intelligent hantering av kunskap och omvärldsinformation”. Anmälan skall ske senast 21 september. För anmälan eller mer information kontakta maine.lagstrom@comintell.com eller på 070-8341860.

Källa: Comintell