Omvärldsbevakningsföretag köper upp samarbetspartner och bildar nytt bolag
Research- och omvärldsbevakningsföretaget Glykol köper nu företaget Verkstadsinfo och bildar aktiebolaget Glykol AB. Glykol har tidigare i nära samarbete med Verkstadsinfo utvecklat affärssystemet Dokom 1.0 som är ett affärssystem som skapar möjlighet att föra in omvärldsförändringar direkt i styrdokument åt en större mängd kunder. Glykol bedömer att behovet av deras konceptuella lösningar inom omvärldsbevakning, dokumentstyrning och kunskapshantering är mycket stort. För mer information kontakta Glykol.

Källa: Glykol