Omvärldsbevakningens påverkan av företagens affärsidé
Notis: Jonas Dahlqvist, Institutionen för Entreprenörskap, Marknadsföring och Management, Högskolan i Jönköping, försvarar fredagen den 9 februari sin avhandling “Assessing New Economic Activity – Process and Performance in New Ventures”. Opponent är Professor Paul Westhead från Warwick Business School, University of Warwick. Avhandlingen berör flera grundläggande frågor inom entreprenörskap, bland annat hur resurser och attityder påverkar överlevnad hos nya företag. En annan central frågeställning i avhandlingen är kopplingen mellan hur företagens omvärldsbevakning påverkar typen av affärsidé som dessa väljer att utnyttja. Resultaten pekar på att företag söker efter affärsmöjligheter på i huvudsak tre olika sätt och att dessa har ett inflytande på graden av marknadsinnovation hos de affärsidéer som företagen går vidare med.

Källa: Internationella Handelshögskolan, Jönköping.