Omvärldsbevakning rankas högt i ny studie
I en ny undersökning bland medlemmarna i Sveriges Informationsförening, som huvudsakligen består av informationschefer, har man bl a sökt svar på frågeställningar som “Vad händer i framtiden med informationsarbetet?” och “Hur kommer resp arbetsområde att utvecklas?”. Av resultatet framgår det att omvärldsbevakning kommer på tredje plats bland de områden som kommer att växa mest inom de närmaste åren. Områdena “Strategisk planering/rådgivning” och “IT-policy/IT-frågor” kom knappt före omvärldsbevakning. Omkring 70 procent av medlemmarna anser att dessa tre områden kommer att bli allt viktigare. Totalt rankades 19 olika arbetsområden.
Sources : Sveriges Informationsförening