Omvärldsbevakning på nätet tar marknadsandelar
Niomånadersresultatet för omvärldsbevakningsföretaget Agent25 innebär nästan en fördubbling av omsättningen jämfört med samma period föregående år. Företaget omsätter nu 15,5 Mkr mot 8,5 Mkr för ett år sedan, och den förväntade prognosen för helåret är över 20 Mkr med en vinstmarginal på minst 20 procent. Resultatet visar att webbaserad omvärldsbevakning är den snabbast växande delen av branschen menar man på företaget Agent25.

Omvärldsbevakningsbranschen i Sverige omsätter 600 miljoner kronor i Sverige enligt uppgifter från Agent25. Den stora delen är en efterhandshantering av tryckta klipp. Men direkt webbaserad omvärldsbevakning som är snabbare, billigare och lättare att analysera växer allt fortare:

”Inom 12-28 månader kommer huvuddelen av marknaden att handla om bevakning av webbaserade medier. Det är helt enkelt inte så många som har råd eller tid att läsa gårdagens klipp. Med vår webbevakning kan kunderna få rätt nyheter i rätt tid, även direkt i mobilen om det skulle krävas, säger Robert Tinterov, VD Agent25”.

Källa: Agent25