Omvärldsbevakaren GetUpdated Sweden halverade omsättningen 2004
Notis: Idag presenterade GetUpdated Sweden AB sin bokslutskommuniké för år 2004. Koncernens nettoomsättning 2004 uppgick till 1,2 MSEK (2,6 MSEK). Koncernens resultat för hela året efter skatt var -2,6 MSEK (-3,4 MSEK). Försäljningen under fjärde kvartalet ökade till 0,4MSEK (-0,3 MSEK).
Bolaget har ca 2 000 aktieägare varav Åke Eriksson Bil AB (27 %) och Vencom AB (20 %) är de största ägarna. Samtliga utestående aktier är av samma slag. Aktierna är sedan september 2001 officiellt listade på NGM Equity.

Källa: GetUpdated