Omvärldsanalysprodukt lanserad – flerspråkig sökning & integration av olika källor
EMC Corporation aviserar nu den omedelbara tillgängligheten av EMC Documentum Enterprise Content Integration (ECI) Services, som är ny en programvara som ger användarna tillgång till både strukturerad och ostrukturerad information i flera språk från flera olika både interna och externa källor. Allt i en enda sökning.
Documentum ECI Services möjliggör integration av olikartad information från tex företagsapplikationer, databaser, innehållshanteringssystem (CMS), Internetkällor som exempelvis sökmotorer, portaler mm. Sökresultaten kan analyseras med speciella analysfunktioner som fungerar med flerspråkiga källor.
Documentum ECI Services syftar till att förenkla och snabba upp informationsintensiva aktiviteter som research, FoU, omvärldsanalyser, competitive intelligence, bevakning av olika intressen och hantering av intellectual property (IP) etc. För mer information kontakta EMC.

Källa: EMC Corporation