Omvärldsanalyskurser med konjunkturbedömning, marknadsstatistik och regional analys
SCB meddelar nu att man gjort om sitt utbildningskoncept kring omvärldsanalysområdet. Kurserna hålls nu i april och man har vidareutvecklat konjunkturtemat med en Work-shop i ”Konjunkturbedömning” som hålls den 5 april. Utöver detta anordnar man nya seminarier om ”Statistik i marknadsarbetet” den 20 april och ”Regional analys” den 25 april. Följ källänken nedan för mer information och anmälan.

Källa: SCB Omvärldsanalyskurser