Omvärldsanalyskurs om regional analys och tillväxt
Nu kan vi tipsa om den omvärldsanalyskurs som SCB håller med fokus på regional analys och tillväxt. Framförallt den som arbetar med omvärldsanalyser för kommuner bör finna denna kurs intressant. Kursen heter “Omvärldsanalys Steg 3 – Regional analys och tillväxt” och det första kurstillfället är den 11 mars.

SCB beskriver syftet med kursen som att den ska ge vägledning inför analyser av regional utveckling. Kursen ger exempel på vilka analyser som kan göras, vilken statistik som kan användas och var man kan få tag på den. Lärare och gästföreläsare kommer att ge vägledning utifrån erfarenhet av egna regionala analyser med inriktning på bland annat konjunkturutveckling, tillväxt, nyckeltal och internationella jämförelser. För mer information kontakta SCB, se även källänken nedan.

Källa: “Omvärldsanalys Steg 3 – Regional analys och tillväxt” (SCB)