Omvärldsanalyskonferens för lantbrukssektorn
Den 19 januari i Stockholm anordnar Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) en omvärldsanalyskonferens med titeln “Konkurrenskraftigt lantbruk – omvärldsanalys för framgångsrikt företagande”. För mer information om program och anmälan kontakta KSLA, se länk nedan.

Källa: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)