Omvärldsanalyskonferens för Läkemedels- och Bioteknikföretag
Nu snart är det dags igen för den årliga SRI-konferensen i USA för omvärldsanalytiker inom Läkemedels- och bioteknikföretag. Den sjätte “Annual Pharma & Biotech Competitive Intelligence Summit”, hålls mellan den 18-19 september, i Princeton, N.J., meddelar Strategic Research Institute (SRI). Dagens aktuella problemställningar och trender i branschen står på agendan med viss fokus på framgångsrika BI/CI strategier i den här typen av företag. För mer information och anmälan kontakta SRI.

Källa: Pharma & Biotech CI Summit (SRI)