Omvärldsanalysexperter går samman och lanserar nytt utbildningsföretag
Leonard Fuld, Ben Gilad och Jan Herring, som är de tre globalt mest erfarna och kända experterna på Business intelligence – omvärldsanalys, meddelar nu att de slår ihop sina olika utbildningsföretag och bildar ”Fuld-Gilad-Herring Academy of Competitive Intelligence”. Detta blir därmed utan större konkurrens världens mest välmeriterade utbildningsinstitut inom detta område. Fuld, Gilad och Herring har tillsammans utbildat BI/CI-funktionerna i merparten av världens största företag. Företaget är baserat i Cambridge, USA, men agerar globalt.
Dessa tre BI-gurus erbjuder nu en omfattande verksamhet av bl.a. seminarier, specialanpassade företagsutbildningar och en ny spetsutbildning med certifieringsmöjlighet ackrediterad av International Association of Continuing Education and Training (IACET). För Europa startar t.ex. en certifieringskurs i Amsterdam nu den 26-30 november. Vidare värt att nämnas är att man som en ny specialitet kommer att satsa på att erbjuda utbildningar inom riskhantering med early-warning-system för branscher, marknader etc. För mer information om olika utbildningsmöjligheter följ källänken nedan.

Källa: The Fuld-Gilad-Herring Academy of Competitive Intelligence