Omvärldsanalyser hjälper svenska krisorter
Näringsminister Björn Rosengren har gett Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, i uppdrag att snabbt tillsätta en operativ grupp för att möta varsel på orter som drabbas hårt av stora varsel, t.ex. Katrineholm och Vingåker.
Den operativa gruppen ska samordna den kunskap och erfarenhet som finns i regionerna och kommunerna och se till att de arbetsmarknadspolitiska insatserna samverkar med andra insatser. En viktig uppgift för gruppen blir att se till att resurser och nya idéer tas tillvara och genomförs.
Omställningsgruppen inom Näringsdepartementet, under ledning av den tidigare chefen för Sveriges Tekniska Attachéer Lars Jeding, kommer att hjälpa västra Sörmanland (Katrineholm, Flen och Vingåker) med en omvärldsanalys för att attrahera och utveckla nya verksamheter.
Man kan konstatera att omvärldsanalyser har blivit ett mycket viktigt verktyg för många svenska kommuner, för att aktivt analysera arbetsmarknadsfaktorer och andra strukturella faktorer för att tillvarata de regionala möjligheterna på bästa sätt.

Källa: Näringsdepartementet