Omvärldsanalysens plats i den svenska myndighetsvärlden
Torbjörn Lundqvist från Institutet för Framtidsstudier har färdigställt en ny Arbetsrapport (2009:5) med titeln ”The Emergence of Foresight Activities in Swedish Government Authorities”. I rapporten som är på engelska försöker Torbjörn Lundqvist analysera varför omvärldsanalys har blivit så viktigt för myndigheter. Hans slutsats är ”att statliga myndigheter fått en ökad administrativ självständighet, informationstekniken har möjliggjort omvärldsanalys till en lägre kostnad än tidigare, och slutligen har samhällsutvecklingen med ökad osäkerhet genom globalisering och medlemskap i EU gett incitament till omvärldsanalys”. Hela arbetsrapporten finns nu att ladda ned från Institutet för Framtidsstudiers hemsida.

Källa: Institutet för Framtidsstudier