Omvärldsanalys på sjundeplats som managementtrend i svensk affärspress
SAS Institute redovisar i varje utgåva av sitt nyhetsbrev Executive Decisions ett BizzBuzz-index, vilket är en redovisning av vilka ord som är hetast respektive kallast i svensk affärspress.

Omvärldsanalys ligger just nu på en sjundeplats som managementtrend i svensk affärspress. Tendensen för begreppet omvärldsanalys är oförändrad, dvs begreppets popularitet har varken minskat eller ökat.

I senaste Executive Decisions (nummer 2 2004) framgår vidare att ord som beskriver kontroll och styrning blir allt populärare. Ord som ”bolagsstyrning” och ”verksamhetsstyrning” hade en starkt positiv trend redan vid förra mätningen, och denna trend håller i sig. Nästan lika stark är popularitetstrenden för orden ”bonus”, ”incitament” och ”riskhantering”.
Buzzwords med IT-anknytning, som ”Internet”, fortsätter att tappa i popularitet. Ett undantag är ”outsourcing”, som visar en tendens lika stark som ”riskhantering”.

SAS Institutes BizzBuzz-index kvartal 2, 2004
Begrepp (Tendensen angivet med +,0,-)

 • Bolagsstyrning, företagsstyrning, governance + + +
 • Bonus, incitamentprogram, -struktur + + +
 • Riskhantering + + +
 • Outsourcing + +
 • Budget, bugetprocess, budgetarbete +
 • Balanced Scorecard, verksamhetsstyrning +
 • Omvärldsanalys 0
 • Affärsanalys –
 • Benchmarking – – –
 • Kostnadskontroll – – –
 • Internet – – –
 • SAS Institutes BizzBuzz-index utgår från pressdatabasen Affärsdata, som innehåller cirka 3 miljoner artiklar från affärs-, data- och dagspress.

  Källa: SAS Institute