Omvärldsanalys och research för läkemedelsföretags varumärkestillväxt
Cutting Edge Information informerar idag om sin senaste rapport “Pharmaceutical Market Research: Decision Support for Brand Growth,” där man bl.a. framhåller omvärldsanalysen betydelse och funktion för företag i läkemedelsbranschen och dess varumärkens positionering och strategier. En sammanfattning och mer information om den 146-sidiga rapporten finns att hämta på sajten pharmamarketresearch.com.

Källa: Cutting Edge Information