Omvärldsanalys och informationsflöden för försäljningsorganisationer
Det finns ett ökat intresse för att bättre använda omvärldsanalys inom olika operativa avdelningar i ett företag. Ett intressant ”spår” inom detta delintresse är att ta sikte på den interna kommunikationen och kunskapsutbytet.
För dig som är intresserad av detta så kan du läsa ett s.k. white paper från Promere. Det är ett exempel och en kort beskrivning över deras syn på hur man kan/bör fylla ett kunskapsgap mellan försäljningsorganisationen och marknadsföringsorganisationen. Synsättet (och deras produkt Persector) har sin grund i deras syn på hur dynamiken inom försäljning har förändrats på senare tid. Läs ”Bridging the Gap between Sales and Product Marketing” som är skriven av Promeres VD, Tim Levey. Företaget Promere Software är en av de få som specialiserat sig på produkter för omvärldsanalys / Business Intelligence för försäljningsorganisationer. För att ladda ner deras white paper (artikel) följ länken nedan.

Källa: Bridging the Gap between Sales and Product Marketing (Promere)