“Omvärldsanalys” – Ny bok från Örebro universitet
Nu lanseras boken med den korta, men beskrivande, titeln ”Omvärldsanalys” av Per Frankelius från Örebro universitet. I boken presenteras bl.a. en metod för omvärldsanalys som bygger på en teori utvecklad i författarens egen doktorsavhandling. I boken används t.ex. begreppet ”faktor X” vilket innebär faktorer som är viktiga för att förstå företags utveckling men som, enligt författaren, inte är centrala i merparten av tidigare teori.
Per Frankelius är ekonomie doktor och ansvarig för DM-centret vid Örebro universitet samt knuten till Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Bland hans tidigare utgivna böcker finns Företaget & Omvärlden, Kirurgisk marknadsföring och Pharmacia & Upjohn. Hans nya bok Omvärldsanalys ges ut av förlaget Liber Ekonomi.

Källa: Per Frankelius, Örebro universitet