Omvärldsanalys i statliga myndigheter
En ny 54-sidig arbetsrapport har utkommit från Institutet för Framtidsstudier som heter ”Omvärldsanalys i statliga myndigheter” (rapport 2009:12 av Samuel Bohman). I denna arbetsrapport diskuteras bl.a. omvärldsanalysens framväxt, organisation och arbetsmetoder utifrån intervjuer och fallstudier. Under de senaste tio åren har omvärldsanalys vuxit som fenomen i svenska staten. I statliga myndigheters sammanhang kan omvärldsanalys tolkas som ett samlingsbegrepp för en mängd olika verksamheter som bevakar och analyserar förändringar i omvärlden. Rapporten kan laddas ner gratis hos Institutet för Framtidsstudier.

Källa: Institutet för Framtidsstudier