Omvärldsanalys i läkemedels- och bioteknikbranscher
Den 7-8 juni hålls i London en konferens speciellt för dig som arbetar inom läkemedels- och/eller bioteknikbranschen. Konferensfokusen är branschspecifika modeller för datainsamling och analys för att stödja strategiskt beslutsfattande.
Arrangemanget i juni är ett samarbete mellan Center for Business Intelligence (CBI) och SCIP. Arrangörerna lyfter bl.a. fram möjligheten att kunna lära från både amerikanska och europeiska experter inom omvärldsanalys / Competitive Intelligence.
För mer information och anmälan se länken nedan.

Källa: CI for Bio/Pharmaceutical Companies (SCIP & CBI)