Omvärldsanalys för katastrofer och extraordinära händelser – för kommuner, myndigheter och landsting
Vi är i Sverige dåligt förberedda för katastrofer, bland annat saknas analyser av vad som kan ske meddelar företaget Swedish Catastrofe and Safety Center AB (SCSC). Det är ett nystartat forsknings och utvecklingscenter, som fokuserar på samhällssäkerhet som exempelvis översvämningar och terrorism.

Magnus Sjöland VD på SCSC anser, liksom den i dagarna klara utredningen från Statens Geotekniska Institut (SGI), att omfattande insatser måste göras för att förebygga fler katastrofer i samband med översvämningar i Sverige. Den ökande frekvensen av översvämningar i Sverige ställer stora krav på hela samhället. SCSC bidrar idag med stöd ute i de svenska kommunerna för att förbättra möjligheterna till förebyggande planering och åtgärder inom området samhällssäkerhet.
Magnus Sjöland säger även att ”Det är skrämmande att samhället inte har gjort ordentliga analyser över vad som kan hända, samt hur man skall skydda sig mot olika katastrofer. Idag finns det både metoder och verktyg. De analyser och de åtgärder som krävs i preventivt syfte, kostar en bråkdel av de skador och det lidande som blir om man inte gör något. Kommuner och olika myndigheter är idag inte ordentligt synkroniserade för att kunna hantera stora katastrofer. De har inte heller ordentliga planer för vad de skall göra om något stort inträffar”

”Jag tror att vi i Sverige har en stor chans att bli ett föregångsland tack vare den nya lagen om extraordinära händelser. Vi är först i världen med en sådan lag. Men det räcker inte med bara en lag. Det behövs duktiga analytiker med bra verktyg, samt att olika myndigheter är beredda att satsa på att stärka samhälssäkerheten för att vi skall få ett tryggare samhälle. Insikterna finns idag, ändå minskar vi på resurserna för katastrofhantering, exempelvis så monteras invasionsförsvaret ner utan hänsyn till att det är en oerhört viktig resurs vid större katastrofer, säger Peter Nummert analytiker på SCSC”

SCSC arbetar med metoder, analyser och analyshjälpmedel syftande till förebyggande och skadereducerande åtgärder. Företaget ingår i Sjöland&Thyselius-gruppen, som idag främst arbetar med försvarstillämpningar. För mer information kontakta företaget.

Källa: Swedish Catastrofe and Safety Center AB (SCSC)