Omvärldsanalys för försäljningsavdelningen – Konferens om konsten att optimera försäljningen
Hur ska man som företag optimera sin försäljning? En viktig fråga som naturligtvis är mycket mångfacetterad och många svar finns på frågan. Ett intressant ”spår” är att jobba med den nisch inom omvärldsanalysområdet som kallas ”Sales Intelligence” och alltså fokuserar på omvärldsfrågor mm i själva försäljningsfunktionen i företaget. Sales Intelligence handlar i grunden om att samla in och strategiskt utnyttja information som ökar försäljningen åt företaget.

För dig som är intresserad av dessa spörsmål så kommer konferensen ”Sales Intelligence Summit 2005” hållas nu den 31 mars till den 1 april i Park City, Utah, USA. Det är ett intressant initiativ som syftar till att samla branschexperter på området och försäljningschefer för att dela erfarenheter och insikter som man kommit fram till.

Flera av bidigitals läsare åker till de andra stora mer generella omvärldsanalyskonferenserna runt om i världen, men de mer nischade konferenser som denna kommer starkt och Sales Intelligence Summit 2005 känns som väl värt ett besök om man har möjlighet. För mer information och för att läsa hela programmet se länken nedan.

Källa: Sales Intelligence Summit 2005