Omvärldsanalys av den svenska trädgårdsnäringen
Vid en pressträff igår måndag den 12 juni presenterades den nya rapporten ”Omvärldsanalys för den svenska trädgårdsnäringen”. Rapporten är skriven av Sofia Akhter på uppdrag av Trädgårdsfonden via Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). Arbetet har skett i samarbete med Gröna näringens riksorganisation – GRO och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Syftet har varit att analysera nuläget och trender inom näringen. Koncentrationen i detaljhandeln, nya konsumtionsmönster och en allt friare internationell handel är några av de stora aktuella omvärldsfrågorna i branschen. Rapporten ska bland annat fungera som ett verktyg för framtida forskningsprioriteringar. Den 50-sidiga rapporten finns i skrivande stund ej ännu klar för nedladdning men kan fås tillsänd via e-post. För dig som arbetar inom trädgårdsnäringen och vill ha mer information kontakta då Sofia Akhter på e-postadressen: sofia.akhter@lrf.se

Källa: Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)