Omfattande undersökning lanserad om IT-stöd för omvärldsanalys
Fuld & Company, som av många anses vara världens ledande omvärldsanalysföretag, meddelar nu att 2003 års upplaga av deras undersökningsrapport ”Intelligence Software Report” är klar. Rapporten testar ett antal programvaror och bedömer bl.a. några trender som man kan se från Fulds sida.

Trots den rådande lågkonjunkturen hävdar man i undersökningen att ”majoriteten av några av de största amerikanska och europeiska företagen planerar att öka sina omvärldsanalys / Business Intelligence ansträngningar under detta år och den närmaste framtiden”. Detta inkluderar då inköp av IT-stöd för omvärldsanalys. Om Fulds prognos stämmer så är det mycket glädjande för många leverantörer som fört en tynande tillvaro den senaste tiden.

Undersökningen som precis har släppts bygger enligt Fuld på svar från mer 1000 företagschefer som samlats in under 2002 och som nu har sammanställts och analyserats. Undersökningen som bl.a. ser närmare på hur de olika programvarorna stödjer olika delar av BI-processen omfattar i år för övrigt hela 5 st svenska av totalt 16 st leverantörsföretag. Dessa är Comintell, Docere, Hapax, Brimstone och Botbox.

En sammanfattning av några av rapportens slutsatser kan laddas ner (se länk nedan) gratis från Fuld, medan den fullständiga rapporten kan köpas för 250 US dollar.

Källa: Intelligence Software Report 2003 (Fuld)