Ökad betydelse av konsumentskapade mediakällor kräver nya verktyg
Under året har den ökade betydelsen av konsumentskapade mediakällor som bloggar, diskussionsforum och andra konsumentstyrda publiceringar i nätbaserade communities blivit allt mer tydlig. För att matcha det relativt nya behovet krävs ofta nya verktyg för omvärlds- & trendbevakning, mätning av genomslag av marknadsföring och bevakning av en organisations image/rykte.

Fler och fler leverantörer tillhandhåller nu specialiserade produkter & tjänster inom detta område. Intressant att notera är också att tillhandahållandet av tjänsterna kommer nu även från andra (och helt nya) än de traditionella aktörerna som mediabevakare, informationsleverantörer och omvärldsanalysföretag. Aktörer inom t.ex. PR, marknadsföring, IT-företag kommer allt mer in på detta segment. Ett dagsaktuellt exempel på detta är företaget Fortune Interactive som är specialiserade på internetmarknadsföring som nu lanserar ett eget verktyg för “online reputation monitoring”. Tjänsten riktar in sig på behov av både s.k. ryktesbevakning och generell omvärldsbevakning på Internet.