Observers Vice VD lämnar bolaget
Observer meddelar idag att som en följd av en organisationsförändring i Observer AB lämnar den vice verkställande direktören Hans Strand, tidigare chef för Media Intelligencedivisionen i bolaget.

Observer samlade, under hösten 2003, verksamheten i en regionaliserad organisation med ansvar för hela koncernens tjänsteutbud i respektive region. Det innebar att divisionerna Media Intelligence och Communication Tools ersattes av geografiska regioner, förklarar man från Observers sida. Under det senaste året har Hans Strand fungerat som t f VD i Sverige och regionen Norden & Baltikum, där han bl a arbetat med att integrera verksamheter ur de tidigare divisionerna. Hans Strand lämnar Observer i och med utgången av mars månad 2004.

Källa: Observer