Observers VD och koncernchef avgår senast nästa år
Observers koncernchef Robert Lundberg har meddelat bolagets styrelse att han önskar avgå senast vid bolagsstämman 2006.

”Under några tuffa år tycker jag att vi skapat en bra bas för att gå vidare. Vi har en stark och lönsam verksamhet i USA, marknaden i Norden förbättras successivt och i Storbritannien närmar vi oss en vändning. Jag har lett Observer i 13 år och det är naturligt att lämna över till en ny generation, säger Robert Lundberg.

”Robert Lundberg har under sina år som koncernchef framgångsrikt byggt upp Observer till ett världsledande företag med mycket starka marknadspositioner i 13 länder i Nordamerika, Norden och Övriga Europa. Tillsättandet av ny koncernchef senast vid stämman 2006 ger styrelsen god tid att genomföra en rekrytering och förbereda en ny VD för arbetsuppgifterna, säger Observers styrelseordförande Örjan Håkanson.”

Källa: Observer AB