Observers köper sitt första företag på USA-marknaden
Observer AB meddelar idag att de förvärvar samtliga aktier i Bacon’s Information, Inc., en av de ledande aktörerna i USA inom mediedatabaser och mediebevakning, från Primedia Inc. (NYSE: PRM). Köpeskillingen för Bacon’s är 90 MUSD.
Fullföljandet av förvärvet förutsätter godkännande från den amerikanska konkurrensmyndigheten.Besked omm detta förväntas inom några veckor.
Bacon’s omsatte proforma 37,1 MUSD under den senaste 12-månadersperioden oktober 2000 – september 2001. Den amerikanska marknaden för Observers tjänster inom mediebevakning bedöms omsätta mellan 300 och 400 MUSD (cirka 3 till 4 miljarder SEK) per år. Tillväxten har under de senaste åren varit cirka 10 procent per år. Marknaden för mediedatabaser är än så länge mindre, men växer snabbt. Det allmänna ekonomiska och politiska läget dämpar för närvarande branschens tillväxt.
“Det är en stor framgång för oss att ha förvärvat Bacon’s som var vårt förstahandsval på USA-marknaden. Tillsammans med våra förvärv i Kanada har vi nu byggt en styrkeposition i Nordamerika. Kombinerat med den starka marknadsställning vi har i Europa har vi nu skapat en plattform som ger oss möjligheten att få ytterligare utväxling i vårt internationella tjänsteutbud. Därmed befäster Observer sin roll som en global branschledare”, säger Observers VD och koncernchef, Robert Lundberg i en kommentar.
[Fotnot: Observers hemsidor, inklusive länken nedan, var vid publiceringen av denna nyhet EJ nåbar.]

Källa: Observer AB