Observer utser ny ledning i Norden och Baltikum
Observerkoncernen har utnämnt Claus Bretton-Meyer till ny verkställande direktör för Observer Danmark A/S. Bretton-Meyer efterträder Jens Nielsen som blir regionchef i Nordeuropa.
Jens Nielsen har varit verkställande direktör för Observer Danmark sedan 1999 och tar nu ett vidare ansvar för verksamheten inom divisionen Media Intelligence i de nordiska och baltiska länderna. Claus Bretton-Meyer kommer närmast från ett jobb som direktör i IT-företaget Azlan Scandinavia A/S i Danmark och har tidigare bland annat varit marknadschef för Graphium dz Danmark.
”Behoven hos såväl lokala som internationella kunder ökar ständigt. Genom att ytterligare förstärka samordningen av våra lokala och regionala kunderbjudanden kommer vi att bli ännu bättre på att tillgodose dessa behov”, säger Observers koncernchef Robert Lundberg. ”Med ett tydligt regionalt ansvar räknar jag också med att vi skall kunna effektivisera användningen av våra marknads- och utvecklingsresurser i Norden”, fortsätter Robert Lundberg.

Källa: Observer AB