Observer Sveriges VD, Mariann Klint, uppsagd
Den 20 mars förra året (2002) så kunde vi här meddela att Mariann Klint blev utsedd till ny VD för Observer Sverige AB. Nu mindre än ett år senare får hon lämna Observer och sin tjänst som VD.
Som en möjlig anledning har bl.a. nämnts en förändrad regionsindelning inom Observerkoncernen.
Värt att notera i sammanhanget är också att häromdagen aviserade Observer ett nytt kostnadsreduceringsprogram som skall sänka kostnadsbasen i företaget med 45 Mkr. Detta som en följd av den fortsatt svaga konjunkturen.