Observer Sverige i nytt samarbete om digital omvärldsbevakning
Observer Sverige och mktmedia AB startar ett arkivsamarbete och utvecklar en ny affärsmodell för digitala pressklipp. Avsikten med projektet är att samtliga tidningar inom mktmedia ska gå in i det nya systemet. Den nya affärsmodellen bygger i korthet på att mktmedia och Observer tillsammans skapat en teknisk lösning som möjliggör för pressklippskunderna att köpa digitala artiklar ur respektive tidnings PDF-upplaga, utan mellanhand.

“Observer blir i fortsättningen teknisk samarbetspartner och mäklare av kundkontakter, ungefär som en mediebyrå på annonssidan”, säger Bosse Svensson, vd för mktmedia.

“Detta har stora fördelar för våra kunder. Genom samarbetet får kunderna direkt tillgång till de relevanta artiklarna från tidningen i digital form, vilket innebär tidsvinster. Dessutom svarar tidningarna nu upp till den efterfrågan som finns på digitala pressklipp”, säger Kristian Veem, affärsområdeschef på Observer.

Förutom tidsvinster för kunderna löser den nya modellen den situation som upphovsrättsligt varit rådande kring pressklipp. I och med att kundrelationen blir direkt mellan tidning och köpare täcks transaktionen in av existerande avtal. Några nya lokala avtal behövs inte.

“Det här ser bägge parter som mycket positivt. Vi ser en utmärkt möjlighet att vidareutveckla våra pressbevakningstjänster och möta den efterfrågan som finns för digital omvärldsbevakning. Nu utforskar vi den möjligheten tillsammans”, säger Kristian Veem.

“Avsikten är att vara helt öppna i den här affärsmodellen. Det är fritt fram för alla att ansluta sig eller kopiera modellen. Det tjänar alla på. Personligen är jag övertygad om att det här är en affärsmodell som kommer att vara regel på marknaden inom några år”, säger Bosse Svensson.

Den nya modellen provas just nu på fem mktmediatidningar och ska under hösten testas skarpt mot kund. Därefter ska övriga mktmediatidningar följa efter. mktmedia AB är Forsknings och utvecklingsbolag åt Stampen, Morgonpress Invest, VLT och Mittmedia. Gruppen har 850 000 i prenumererad upplaga, omsätter cirka 6 miljarder kronor, och ger ut 38 tidningstitlar i Västsverige, Mälardalen, och mellersta Norrland.

Källa: Observer Sverige AB