Observer stödjer utvecklingen av NewsML som standard för nyhetsdistribution
Observer meddelar att de nu deltar i utvecklingen av den tekniska XML-standarden för distribution av digital nyhetsinformation. Inom ramen för International Press and Telecommunications Council (IPTC) arbetar Observer med standardiseringsfrågorna tillsammans med ledande internationella nyhetsorganisationer som Reuters och Dow Jones. ”Det här är ett arbete i linje med vår ambition att ligga i framkant när det gäller utveckling av teknik, standards och nya tjänster”, säger Observers koncernchef Robert Lundberg.
Den nya XML-baserade standarden, kallad NewsML, syftar till att göra det möjligt att kombinera digital nyhetsinformation från flera olika källor till integrerade paket. ”Vi ser ett ökat behov av att integrera nyheter från olika källor och flera medier till hanterbara paket samt att erbjuda våra kunder IT-stöd för att arbeta med digital nyhetsinformation från flera olika källor i samma format”, säger Daniel Grönquist, CIO och ansvarig för IT-utveckling i Observers koncernledning.
[Fotnot: Utvecklingen av NewsML påbörjades av IPTC under 1999 och version 1.0 av NewsML lanserades i början av oktober i år.]

Källa: Observer AB