Observer säljer sin andel i SMG Consulting
Observer avyttrar sin andel i hälftenägda management- och strategikonsultföretaget SMG Consulting. Därmed koncentreras Observers verksamhet till medie- och omvärldsbevakning, publicitetsanalyser samt målgruppsstyrd kommunikation.
Köpare är den nuvarande hälftenägaren Normann & Partners vars ägare är seniorkonsulterna i SMG. Överlåtelsen sker per den 31 mars 2001. Köpeskillingen baseras på SMGs substansvärden. SMG är verksamt inom management- och strategikonsulting och finns i Sverige, Danmark och Finland. Bolaget omsatte cirka 44 miljoner kronor under år 2000.
”Överlåtelsen av SMG är ett led i den fortsatta koncentrationen på huvudverksamheten. Affären ger också SMG större möjlighet att utveckla verksamheten på egna villkor”, säger Observers koncernchef Robert Lundberg.

Källa: Observer AB