Observer renodlar verksamheten i Storbritannien
Observer avyttrar en mindre del av verksamheten i Storbritannien och koncentrerar även den brittiska rörelsen till Media Intelligence och Communication.
Efter att ha överfört välkända Willings Press Guide till en annan del av den brittiska verksamheten avyttrar Observer koncernföretaget Hollis Directories. Företaget producerar och marknadsför ett antal regelbundet utkommande handböcker och kataloger och verksamheten ligger utanför Observers kärnverksamhet. Hollis kommer att överlåtas till det börsnoterade brittiska förlaget Wilmington Group och företagets egen ledning.
”Hollis är en liten del av vår verksamhet och avyttringen är ett led i arbetet med att vidareutveckla och koncentrera även den brittiska verksamheten till Media Intelligence och Communication”, säger Observers koncernchef Robert Lundberg.
Hollis omsätter cirka 2 miljoner brittiska pund på årsbasis vilket motsvarar drygt två procent av Observerkoncernens intäkter. Köpeskillingen uppgår till 3,6 miljoner brittiska pund. Vid avyttringen uppstår ingen realisationsvinst för Observer. Med anledning av att Hollis företagsledning ingår i köparkretsen är försäljningen villkorad av ett godkännande av Observers bolagsstämma.
Observer AB (fd Sifo Group) är noterat på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. Företaget har sin verksamhet inom medie- och omvärldsbevakning, analys och utvärdering, målgruppsidentifiering för och förmedling av information för PR- och IR-ändamål. Genom SMG Consulting bedriver Observer AB även verksamhet inom management- och strategikonsulting.

Källa: Observer AB