Observer omarbetar sin företagsstrategi – mer integrerade tjänster att vänta
Observer meddelar idag att man nu reviderar företagets strategi. Observer eftersträvar nu att ta en större andel av den växande marknaden för reputation & campaign management, omvärldsbevakning och hantering av mediekontakter. Detta ska ske genom att erbjuda innovativa tjänster och lösningar för kommunikatörer samt konsulter inom PR, IR och marknadsföring, med huvudsaklig fokus på stora och internationella företag samt organisationer. Observer framhåller i tre huvudpunkter att mervärde för kunder, medarbetare och ägare ska skapas genom:

1. Att erbjuda integrerade, och för mer komplexa behov, kundanpassade, tjänster och lösningar baserade på Observers nuvarande styrka i tillgång till alla relevanta innehållskanaler.
2. Ett enhetligt globalt utbud och profil få bättre hävstång från närvaron på världens viktigaste marknader och via partners på andra marknader.
3. Processoptimering med mål att uppnå bättre skalekonomi samt en kundorienterad företagskultur präglad av effektivitet, engagemang och innovation.

Observer kommer att presentera sin reviderade strategi och integrerade tjänster på en kapitalmarknadsdag i samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet.

Källa: Observer AB