Observer köper mediebevakningsföretag
Observer meddelar idag att man har tecknat avtal om att för 25 miljoner dollar kontant förvärva Radio- och TV-bevakningsföretaget Multivision med huvudkontor i Oakland, Kalifornien. Multivision är ett av de företag som leder utvecklingen avseende digital bevakning, leverans och analys av information från Radio- och TV på den amerikanska marknaden. Företaget omsätter cirka 12 miljoner dollar årligen och täcker över 160 lokala och regionala marknader. Förvärvet stärker Observers marknadsposition i USA och tillför koncernen teknologi, kompetens och utökad säljkapacitet. Erbjudandet till existerande kunder stärks och Multivisions kundbas får tillgång till Observers bredare tjänsteutbud.

”Multivision har god tillväxt och har kontinuerligt förbättrat sitt resultat de senaste åren. Det här är ytterligare ett steg i att stärka vårt erbjudande och därmed ta tillvara den potential som finns på världens största marknad”, menar Observers koncernchef Robert Lundberg.

Genom att integrera Multivision med koncernens amerikanska dotterbolag Bacon’s ska betydande synergier uppnås enligt Observer. Säljare av Multivison är bolagets nuvarande VD, Babak Farahi med familj och medarbetare. Babak Farahi kommer att ingå ledningen av Observers amerikanska verksamhet.

Källa: Observer AB